Hot Breaking News for Filipinos

Koko to LP: “Kapag kumilos ang PDP, ‘wag kayong iiyak”

0 34