Hot Breaking News for Filipinos

SWS: 87% confident of PH win in territorial case vs China at UN

0 30

Nearly nine out of 10 Filipinos or 87 percent were confident the Philippines would prevail in the case it lodged against China before the United Nations Permanent Court of Arbitration to resolve the territorial row in the West Philippine Sea.

This was the finding of a survey by Social Weather Stations conducted March 20, which also found 78 percent of adult Filipinos agreeing and eight percent disagreeing with the filing of the case.

In the survey whose results were posted only July 13, the SWS said 80 percent were aware of the Philippine-China territorial dispute, seven points higher than 73 percent in December 2013. The remaining 20 percent learned about it during the survey(http://www.sws.org.ph/pr20160712.htm).

Of the 87 percent confident of a Philippine win, 42 percent were very confident and 45 percent were somewhat confident. Only 11 percent were not too confident and one percent was not confident at all.

Confidence was especially high among those aware of the Philippine-China dispute and those with extensive knowledge of it.

It was 89 percent among those previously aware of the dispute, and 92 percent among those with extensive knowledge about the dispute.

Also, confidence was high among those who only heard of the dispute, and those with little knowledge of the dispute.

Of the 78 percent who supported the filing of the case, 44 percent strongly agreed and 34 percent somewhat agreed. Six percent somewhat disagreed and two percent strongly disagreed.

Agreement with the filing of the case was 82 percent with 46 percent strongly agree, 33 percent somewhat agree among those previously aware of the Philippine-China dispute.

It was 88 percent among those with extensive knowledge of the dispute (60 percent strongly agree, 28 percent somewhat agree).

But support for the arbitration case was only 55 percent (30 percent strongly agree, 25 percent somewhat agree) among those aware but with very little knowledge about the dispute.

* Survey background

The survey was conducted from March 16 to 20, using face-to-face interviews of 1,200 adults nationwide and 300 each in Metro Manila, Balance Luzon, Visayas and Mindanao.

Sampling error margins of ±3 percent for national percentages, and ±6 percent each for Metro Manila, Balance Luzon, Visayas and Mindanao applied to the survey.

The questions were:

“Ang West Philippine Sea ay nasa kanlurang bahagi ng Pilipinas. Kasama sa West Philippine Sea ang Luzon Sea, at mga karagatang nakapaloob at nakapalibot sa Pangkat Islang Kalayaan o Kalayaan Group Of Islands sa Palawan, at sa Bajo De Masinloc, na tinatawag ding Scarborough Shoal, sa Zambales. Subalit, ayon naman sa China, sila ang may-ari ng lahat ng tubig, mga bato, at likas-yaman na napapaloob sa 9-na-guhit (9-dash line) na sumasakop sa halos buong South China Sea, kasama na rito ang karagatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Pilipinas ay tutol sa pag-aangkin na ito ng Tsina, dahil ang nasabing West Philippine Sea ay pagmamay-ari ng Pilipinas ayon sa ating Saligang Batas at ayon sa batas internasyunal na United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS). Sa kabila ng maraming pagsisikap ng Pilipinas na maisaayos ang usaping ito, patuloy pa rin ang Tsina sa kanyang agresibong pag-aangkin at ilegal na panghihimasok sa mga isla sa West Philippine Sea. Kabilang na rito ang paghahadlang (harassment) sa mga Pilipinong mangingisda at mangangalakal na makinabang sa sariling karagatan, pagtatayo ng mga imprastraktura sa ilang isla, at pananatili ng kanilang mga barko sa karagatang napapalood sa West Philippine Sea. a) Dati na po ba ninyong alam ang pagtatalo ukol sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at Tsina, o ngayon lamang ninyo ito narinig? b) IF PREVIOUSLY AWARE: Masasabi po ba ninyo na ang inyo pong nalalaman tungkol sa pagtatalo ukol sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at Tsina ay MALAWAK, SAPAT, KAUNTI LANG, o NAPAKAUNTI LANG?” [The West Philippine Sea is in the Western part of the Philippines. The West Philippine Sea includes the Luzon Sea, as well as waters around, within and adjacent to the Kalayaan Island Group (KIG) in Palawan, and Bajo de Masinloc, known as Scarborough Shoal, in Zambales. However, according to China, they own all the waters, features, rocks, and natural resources within the 9-dash-line that encompasses almost the entire South China Sea, including the West Philippine Sea. The Philippines is against China’s claims because based on our Constitution and on international law or the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), the West Philippine Sea belongs to the Philippines. Despite the numerous efforts of the Philippines to resolve this issue, China continues to aggressively pursue its claim and intrude into Philippine waters. China’s aggressive actions include the harassment of Filipino fishermen and trades and preventing them from benefitting from the resources, constructing infrastructures, and presence of their ships in the waters of West Philippine Sea. a) Were you previously aware about this dispute between the Philippines and China about the West Philippine Sea, or did you know about this only now? b) IF PREVIOUSLY AWARE: Would you say that your knowledge about the dispute between the Philippines and China about the West Philippine Sea is … [EXTENSIVE, ADEQUATE, ONLY A LITTLE, VERY LITTLE]?]

“Ang Pilipinas ay nagpasyang dalhin ang isyu sa isang independiyente at internasyunal na hukuman, ang United Nations Permanent Court Of Arbitration (Arbitral Tribunal), para sa mapayapang resolusyon ng pagtatalo sa pagitan ng Pilipinas at Tsina ukol sa West Philippine Sea nang naaayon sa batas internasyunal. Tutol naman ang Tsina sa ginawa na ito ng Pilipinas. a) Kayo po ba ay sang-ayon o hindi sang-ayon sa pagsasampa ng ating pamahalaan ng kaso laban sa Tsina sa isang independiyente at internasyunal na hukuman upang maresolba ang pagtatalo tungkol sa West Philippine Sea?; b) Gaano po kayo nagtitiwala na ang Pilipinas ay mananalo sa kaso nito sa internasyunal na hukuman laban sa Tsina tungkol pagtatalo tungkol sa West Philippine Sea?” [The Philippines has decided to bring the issue of the conflict over the West Philippine Sea to an independent international court, the Permanent Court of Arbitration, in order to peacefully resolve this conflict between the Philippine and China over the West Philippine Sea in accordance with international law. China is against this action of the Philippines. a) Do you agree or disagree with our government’s filing of a case against China in an international court in order to resolve the dispute about the West Philippine Sea?; b) How confident are you that the Philippines will win in its case against in the international court against China over the disputed islands in the Philippine Sea?]