Day: January 18, 2023

WATCH | Makakatulong rin sa DRRM!

SIM registration law target rin magamitin sa oras ng sakuna, gayundin ang libreng wifi connection sa mga pampublikong lugar – DICT Undersecretary Anna Mae Lamentillo.