Hot Breaking News for Filipinos

Buking ka Bebot! Ping says senators well aware that Alvarez’s invite for a joint session is a trap

0 6,099

Senators have long suspected House Speaker Pantaleon Alvarez’s plan to entrap them in joining an event in the House of Representatives that will eventually declared a joint session and effectively convene as a Constituent Assembly (Con-Ass).

“Kung babasahin mo between the lines ang kanyang mga pahayag, tama ang suspicion namin. All this time na isa o dalawang senador lang ang maakay nya o maimbitahan nyan dumalo sa kanilang session, tatawagin na nilang joint session ‘yan,” Sen. Panfilo Lacson on Sunday said.

“Ang pahayag niya, kung pag-aralan mo, ganyan ang tungo,” the senator said, referring to Alvarez’s posturing putting pressure on the Senate to hold a joint session with the House of Representatives to deliberate on Charter change (Cha-cha).

Lacson took note of Alvarez’ pronouncements where he claimed that the Lower House could carry out Con-Ass proceedings especially if one or two senators would opt to participate in the “joint session.”

“Kaya noong nag-caucus kami nonng Tuesday, naamoy ko ‘yan kaya nagpanukala ako, magkasundo tayo. Magkaroon ng gentlemen’s agreement dito na walang senador na pupunta roon (lower house) na walang pahintulot ng chamber,” he said.

To carry out a joint session would require the approval of the majority of Senate members, Lacson pointed out.

“So anong personalidad ng isang senador, kung sinoman sya, kasi maski Senate president man sya na umupo sa session na sinasagawa ng lower house at tawaging joint session ‘yan? Wala. Wala syang personality at all. Dahil wala syang authorization from the Senate itself as a body as the upper chamber,” he said.

“So kahiyahiya rin kung pupunta maski sino sa amin doon at maki-join. Mag-congressman na lang sya, huwag na syang mag-senador dib a?” Lacson said.

Lacson’s proposed a gentleman’s agreement to have any member who will attend the lower house proceedings or Con-Ass expelled from being a member of the Senate.

No one objected to his proposition.