The bible of Philippine politics

Walang dilaw, pula! Robredo urges Pinoys to fight abuse of freedom on martial law anniversary

0

Vice President Leni Robredo has called on Filipinos to unite against threats to and abuses of freedom regardless of their political affiliation on the anniversary of the declaration of martial law.

In a statement Saturday (September 21), Robredo warned against individuals who have returned to power after plundering the nation’s coffers and subjecting Filipinos to abuse.

The Vice President didn’t name any politiko, saying the fight against abuses goes beyond one family or name.

“Ang labang ito ay laban sa pagkalimot, pananahimik, at pagkikibit-balikat. Kailanman ay hindi ito tunggalian ng dilaw at pula, at magkakaibang pulitika; laban ito ng bawat Pilipinong naniniwala sa demokrasya; laban ito sa kahit kaninong maglalakas-loob na abusuhin at lapastanganin ang mga taong nagluklok sa kanila sa kanilang kinalalagyan,” she said.

Robredo urged Filipinos to make sure dictators won’t have a place in the country.

“May magtangka mang ulitin ang madilim na yugtong ito ng ating kasaysayan, sama-sama tayong titindig nang taas-noo at sasabihin: Hindi natin hahayaang umiral muli ang kadiliman sa ating bayan. Hindi dito, hindi ngayon, at hindi kailanman,” she said.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy